NeuroCovid

Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při našem výzkumu neurologických a spánkových příznaků onemocnění Covid-19. Ačkoli se jedná primárně o respirační onemocnění, s postupujícím výzkumem ve světě se ukazuje, že jeho projevy mohou zahrnovat rovněž neuropsychiatrické a spánkové příznaky, které mohou dlouhodobě ovlivňovat život pacientů. V České republice však v současnosti situace není zmapována.

Proto sháníme dobrovolníky, kteří byli jakýmkoli způsobem vyšetřeni na onemocnění Covid-19, ať už s pozitivním nebo negativním výsledkem.

V první fázi výzkumu zjišťujeme, jaké typy neurologických a spánkových příznaků toto onemocnění způsobuje a jak často se v populaci vyskytují. Tento průzkum bude probíhat formou on-line dotazníku, jehož vyplnění trvá přibližně 15 minut.

Osobám, které po prodělaném onemocnění Covid-19 trpí významnými spánkovými obtížemi, následně rovněž nabídneme možnost vyšetření ve spánkové laboratoři.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku i jeho další šíření!

Vyplnit dotazník