Podpora projektů

AD Centrum podporuje velké množství výzkumných projektů:

 • grant MZ AZV, AZV MZ – NV19-04-00090, Překrývání neurodegenerativních demencí a jejich klinickopatologické korelace: prospektivně-retrospektivní multicentrická studie, 2019–2023
 • grant MPO, program Trio – FV40032, Biotechnologický výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace – CleverAge Biota, 2019–2023
 • grant TA ČR grant 022, Tl01000309, Virtuální město – herní systém pro kognitivní trénink ve virtuálním prostředí, 2018–2021
 • grant Interreg Danube Transnational Programme, Evropský grant Innovation for Dementia in the Danube Region (INDEED), 2018–2021
  INDEED (Innovation for Dementia in the Danube Region)  |  Indeed brochure
 • grant AZV MZ, NV18-07-00272, Změny spánku a mozku ve vztahu ke zhoršení paměti u mírné kognitivní poruchy, 2018–2021
 • projekt OP PPR (CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000369), Elektronický trénink paměti seniorů, v letech 2018–2020
 • projekt OPVVV PharmaBrain (CZ.CZ.02.1.01./0.0/0.0/16_025/0007444), Farmakologické a nefarmakologické metody léčebného ovlivnění glutamátergně mediovaných neuroplastických změn, v letech 2018–2022
 • grant GAUK (č. 990217) Spánková vřeténka a atrofie talamu: cesta ke zhoršení paměti ve stáří, 2017–2020
 • grant GAUK (č. 275015) Antineurocytoskeletální protilátky a imunokomplexy v séru a mozkomíšním moku u vybraných neurodegenerativních onemocnění, spoluřešitel, 2015–2016
 • grant GAČR (P304/12/G069) Projekt excelence v oblasti neurověd. 2012–2018
 • grant MŠMZ (LH13254 PCP-IZRAEL) Vliv diety s nízkými hladinami látek s pokročilou glykací na paměť a neuropatologii Alzheimerova typu. 2013-2015
 • grant IGA MZ (NT/13183) Krátké psychometrické metody ke včasné diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské populace 2012–2015
 • grant GAČR (P303/11/1907) Nové inhibitory acetylcholinesterasy odvozené od látky 7-MEOTA – potenciální léčiva pro Alzheimerovu nemoc v letech 2011–2015
 • grant IGA MZ (NT 11225) Diagnostika Alzheimerovy nemoci založená na detekci komplexů peptidu amyloidu beta s některými endogenními látkami v cerebrospinální tekutině v letech 2010–2013
 • grant IGA MZ ČR (NS 10369) Využití neurocytoskeletálních proteinů a protilátek proti nim v diagnostice Alzheimerovy nemoci v letech 2009–2011
 • grant GAČR (GA305/09/0457) Testování vazby mezi cerebrosterolem a peptidem amyloidu beta 1-40 v letech 2009–2011
 • grant MŠMT (2D06013) Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití v letech 2006–2010
 • výzkumný záměr MZ ČR (MZ0PCP2005) Studium příčin psychiatrické morbidity a zvýšení účinnosti terapeutických a preventivních postupů v péči o duševní zdraví obyvatel ČR v letech 2005–2011
 • grant IGA MZ ČR (NR9322) Peptidy amyloidu ß a mitochondriální enzym 17ß-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorů v letech 2007–2009
 • grant GA AV (KAN200520701) Nano-PCR – ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách v letech 2007–2011
 • projekt MŠMT (1M0002375201) Centrum neuropsychiatrických studií (Neurobiologie v klinické aplikaci) v letech 2005–2011
 • grant IGA MZ ČR (NF7576) Testování lateralizace mediátorového systému oxidu dusnatého v hipokampu lidí se schizofrenií a Alzheimerovou nemocí v letech 2003–2005
 • grant GAČR (GA305/03/1547) Srovnání účinků peptidů amyloidu beta 1-40 a 1-42 na hemicholinium-3 senzitivních transportérech cholinu a vliv cholesterolu v letech 2003–2005
 • výzkumný záměr MZ ČR (MZ00000023752) Zjišťování příčin psychiatrické morbidity a zvýšení účinnosti preventivních a terapeutických postupů v péči o duševní zdraví obyvatel České republiky v letech 1999–2004
 • projekt MŠMT (LN00B122) Centrum neuropsychiatrických studií v letech 2000–2004
 • grant GAČR (GA305/99/1317) Funkční změny kapilár izolovaných z mozkové tkáně za normálního a patologického stárnutí, účinky rostlinných proteáz v letech 1999–2001
 • grant GA UK (113 B BIO) Patofyziologické změny v krvi a v krevních elementech u pacientů s Alzheimerovou chorobou v letech 1998–2000
 • grant IGA MZ ČR (NG15) Bioindikátory Alzheimerovy nemoci v letech 1998–2000
 • grant IGA MZ ČR (IZ3702) Regulace vysokoafinitního uptaku cholinu během patologických podmínek a ontogenetického vývoje v letech 1996 – 1997
 • grant GAČR (GA309/95/1083) Studie neuroimunobiologických účinků nootropik v letech 1995–1997
 • grant IGA MZ ČR (IZ2877) Změny v lipidovém složení mozku u Alzheimerovy nemoci v letech 1995–1997
 • grant MŠMT (PG97216) Prezentace výsledků projektu „Změny v lipidovém složení mozku u Alzheimerovy demence“ v roce 1997
 • grant GAČR (GA307/95/1082) Vliv extraktu Ginkgo biloba in vitro na aktivitu presynaptických cholinergních nervových zakončení v potkaním hipokampu v letech 1995–1996
 • grant MŠMT (PG96185) Změny ve složení neuronálních membrán a regulaci transportu cholinu v mozku lidí se senilní demencí v roce 1996
 • grant IGA MZ ČR (IZ867) Vazebné místo (3H)hemicholinia-3 během normálního a patologického stárnutí v letech 1992 – 1993