Diagnostika

Diagnostika poškození paměti probíhá postupně. Jakmile zpozorujete některý z prvních příznaků, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Na koho se obrátit vám může prozradit naše mapa lékařských center a ordinací, které se tímto problémem zabývají.

Jakmile si některého z lékařů vyberete, objednejte se k němu. Pak už přijde na první vyšetření.

Návštěva ambulance

Prvním krokem k odhalení konkrétní příčiny poruchy paměti, řeči a dalších duševních schopností je provedení podrobného vyšetření paměti pomocí testů paměti a pomocí neurologického vyšetření. V naší ordinaci využíváme naše vlastní testy speciálně vyvinuté pro včasnou detekci neurologických potíží v rámci naší výzkumné činnosti.

V rámci ambulantního vyšetření zkoumáme schopnost pacienta zvládat každodenní činnosti (k tomu využíváme dotazníky FAQ-CZ a DAD-CZ). Dále pomocí dotazníku GDS zkoumáme náladu pacienta. Následně využíváme krátká normativní test paměti MMSE a naše původní testy ALBA a POBAV, abychom zhodnotili pacientovy poznávací schopnosti a jeho paměť.

Jakmile pacient projde tímto prvním vyšetřením, které se následně při zjištění problémů pravidelně opakuje, využíváme pro ještě konkrétnější diagnostiku další vyšetření. Mezi nimi jsou:

  • Vyšetření mozkomíšního moku a krve
  • Vyšetření magnetickou rezonancí mozku
  • Vyšetření SPECT mozku

Vyšetření mozkomíšního moku a krve

Zkoumáním koncentrace tří bílkovin (tau, fosfotau, beta-amyolid) v mozkomíšním moku a její porovnání s obvyklými hodnotami, můžeme změřit pravděpodobnost, zda dotyčný trpí Alzheimerovou nemocí. Odběr se provádí v rámci jednorázového ambulantního vyšetření pomocí speciální tenké jehly. Tímto způsobem je možné odhalit i počáteční stadium nemoci. Mozkomíšní mok zpracováváme v likvorové laboratoři Neurologické kliniky UK 3. LF a FNKV a v Národním ústavu duševního zdraví – Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch.

Vyšetření mozkomíšního moku se stalo součástí moderních diagnostických metod, která se běžně v Evropě používá. Nevýhodou je, že toto vyšetření v České republice není hrazeno z prostředků zdravotních pojišťoven, a proto je ho možné absolvovat jen na pár specializovaných pracovištích.

Vyšetření magnetickou rezonancí

Magnetická rezonance zobrazí strukturu a velikost celého mozku. V případě neurodegenerativních chorob sledujeme cévní změny a konkrétní místa kolem mozkové struktury zodpovědné za paměť. Tato struktura se nazývá Hipokampus a svým tvarem připomíná mořského koníka.

Skórování velikosti hippokampu je podobné tomu ve škole, od 0 (nejlepší) po 4 (nejhorší, zmenšený). Toto hodnocení používáme při kontrolách zcela běžně. Více jsme o něm napsali v našem odborném článku, a navíc naše práce na měření objemu hipokampu získala v roce 2008 cenu za nejlepší plakátové sdělení na kongresu v Nice.

Průběh vyšetření je bezbolestný, ale i tak je potřeba dbát na některé věci. Vyšetření probíhá v silném magnetickém poli, proto je třeba nemít u sebe žádné kovové předměty (mince, klíče, hodinky, naslouchátko, kontaktní čočky atd.) – stejně tak kovové zubní a kloubní náhrady, či kardiostimulátor. Případné konkrétní případy diskutujte přímo s doktorem. Během vyšetření je třeba v tunelu ležet zcela v klidu, bez hnutí.

SPECT mozku

Vyšetření SPECT mozku zachycuje prokrvení a s ním související funkci dané části mozku. To se převádí do barevných map, díky kterým je následně možné sledovat, které části mozku jsou méně prokrvovány a kde tedy dochází k horší metabolické aktivitě. Před vyšetřením se podává Chlorigen k zabránění hromadění vyšetřovací látky ve štítné žláze a slinných žlázách.

Není nutné být nalačno. Po 10-15 minutách setrvání v klidu se podává vyšetrovací látka do žíly. V následujících asi 20 minutách se vleže v „tunelu“ zaznamenávají obrazy prokrvení mozku. Podrobnější informace o tomto vyšetření najdete zde.
O našich letitých zkušenostech jsme referovali v odborném článku.