Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

SPECT mozku

SPECT mozku vidí více, dříve a dále než klinické vyšetření nebo MR či CT mozku.

Oproti jiným pomocným metodám SPECT mozku je levný, prakticky neinvazivní a snadno dostupný v každé větší nemocnici. Vyšetření se dá zpracovat do trojrozměrného mozku pomocí speciálního programu NeuroGam. Tato metodika přináší důležité informace týkající se prostorového zhodnocení korové perfúze. Hypoperfúzní oblasti jsou jasně barevně odlišeny od normálního prokrvení, protože se výsledek porovnává s dostupnou normálovou populací. Perfúzní vzorce mohou v některých případech významně napomáhat správné diagnostice, a to lépe než strukturální CT / MR mozku, kde je vidět úbytek tkáně až později. O klinickém přínosu SPECT mozku je možné se dozvědět ve 14minutové přednášce.

Staňte se i vy žadateli a uživateli SPECT mozku v diferenciální diagnostice demencí!

Nyní se můžete podívat na řadu zajímavých výsledků vzniklých z dlouhodobé spolupráce mezi Neurologickou klinikou a Klinikou nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Co jim říkáte? Takže SPECT stojí za to. Je však třeba počítat také s tím, že ne vždy je to takto hezky vyhraněné.

Takto na SPECT mozku zpracovaném NeuroGamem vypadá:

Normální perfúze
Perfúze při neurodegenerativním onemocnění mozku

V letech je možné vidět přibývání hypoperfúze a tedy progresi:

2011
2014
2020

Různé nemoci na SPECT mozku s charakteristickými vzorci hypoperfúze

Frontotemporální lobární degenerace

Pedevším temporální hypoperfúze vlevo.
Především frontální hypoperfúze oboustranně.
Především frontotemporální hypoperfúze vlevo.

Nemoc s Lewyho tělísky

SPECT mozku u pacientky a její dcery

dcera, 54 let, VŠ
matka, 82 let

Hledejte ne 5 rozdílů, ale v čem se oba mozky podobají….

A takto dopadlo simultánní vyšetření obou osob testy ALBA a POBAV:

dcera:

test ALBA: věta 5/3 + gesta 6/5
test POBAV: 2 // 7 + 1 konfabulace

matka:

test ALBA: 5/3 + 6 /2
test POBAV: 17 ! // 3 + 1 konfabulace

Více si o jejich testování můžete přečíst zde:

Bartos A. ALBA and PICNIR tests used for simultaneous examination of two patients with dementia and their adult children. Cesk Slov Neurol N 2021; 84/ 117(6): 583–586

Na závěr zde máte návod na YouTube, jak zpracovat vyšetření SPECT mozku NeuroGamem. Požádejte své radiology na klinikách nebo oddělení nukleární medicíny, aby je vám takto zpracovávali.

Práce s NeuroGramem