POBAV

Test POBAV je druhým původním českým testem, který obsahuje dvě krátké zkoušky zaměřené na prověření psané řeči a dlouhodobé a krátkodobé paměti. Mezi jeho největší výhody patří možnost vyhodnotit více kognitivních funkcí najednou v rámci jednoho testu v krátkém čase (cca 5min).

Úkolem vyšetřovaného je slovně popsat a zapamatovat si 20 obrázků, na které se dále vyšetřující v druhé části testu znovu zeptá. Vyšetřovaný si pak musí na co nejvíce obrázků vzpomenout.