Test kreslení hodin

Test hodin je rychlá orientační zkouška, kterou lze detekovat určité kognitivní poruchy. Vyšetřovaná osoba dostane za úkol nakreslit ciferník, umístit na něj správně všechna čísla a následně pomocí malé a velké ručičky zaznamenat požadovaný čas. Často se kvůli obtížnosti používá čas 23:20.

Test se využívá při diagnostice větších kognitivních deficitů, nebo třeba nemoci s Lewyho tělísky. Pro tyto pacienty je test hodin velmi obtížný už v počátečním stadiu nemoci.  

Jednu z možných variant vyhodnocení testu naleznete níže.