Testy slovní produkce

V rámci zkoušky slovní produkce má vyšetřovaný za úkol vyjmenovat co nejvíce slov právě za jednu minutu – k tomu má dané konkrétní pravidlo, které musí dodržovat, má časové omezení a slova se nesmí opakovat. Pro vyšetřovaného je proto tato zkouška při kognitivním deficitu velmi náročná.

Rozlišujeme kategoriální a fonémickou zkoušku slovní produkce. Při první je úkolem vyjmenovat co nejvíce slov z určité kategorie (zvířata, ovoce, zelenina, křestní jména, barvy aj.) Druhá kategorie udává první písmeno, na které musí všechna slova začínat (často používané je N, K, P).

Fonémická zkouška slovní produkce ale odhalí až větší kognitivní deficit. Má však velkou výpovědní hodnotu např. u vaskulární nebo frontotemporální lobární degenerace. Oproti tomu kategoriální zkouška pomáhá jasně a včas detekovat Alzheimerovu nemoc.