Tanec a paměť (TAIRIS)

Nábor do výzkumu je ukončen. Děkujeme za váš zájem. Všem, kteří vyplnili dotazník se v brzké době ozveme.  

 

Vliv Tanečně-pohybové terapie (TPT) na paměť a svalový hormon u starších dospělých

Leták výzkumu: Leták – TAIRIS

Rádi bychom Vás pozvali k účasti v našem výzkumu, který má za cíl ověřit, zda se pohybem může zlepšit paměť a zvýšit hladina svalového hormonu irisinu. U něj budeme rovněž zkoumat jeho schopnost podporovat růst spojení nervových buněk v mozku!

Náš výzkum bude v letech 2021-2023 financován na základě grantového návrhu, s nímž jsme uspěli v soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy. Projekty pro rok 2021 – Přijaté nové projekty 2021 (cuni.cz)]

Tento výzkum byl schválen Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy.

Jste vy naším dobrovolníkem?

 • Je Vám 65-80 let a hovoříte plynule česky?
 • Přijedete 2krát v intervalu 4 měsíců do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro odebrání vzorků krve a vyšetření paměti?
 • Přijedete 2krát během půl roku na Fakultu tělesné výchovy a sportu pro zhodnocení vaší kondice a měření tělesného složení?
 • Jste ochoten/ochotna se účastnit projektu i za podmínek, že budete vybrán/a jako kontrolní osoba? To znamená, že nebudete tančit, ale bude Vám vyplacena částka 500 Kč za dvojí vyšetření paměti a krve ve FN Královské Vinohrady.
 • Jste soběstačná/ý, což znamená umět zacházet s financemi, samostatně cestovat, brát sám léky, správně používat telefon, vyplňovat formuláře, připravit si jídlo apod.?
 • Můžete se pohybovat bez omezení?
 • Je to poprvé, co se účastníte výzkumu paměti pořádaném AD centrem pod vedením prof. MUDr. Aleše Bartoše Ph.D.?

Pokud jste na všechny otázky, odpověděl/a ANO, zdá se, že byste splnil vstupní kritéria k zařazení do našeho výzkumu

Půjdete do toho s námi? Výborně! Pomůžete sami sobě, dobré věci, grantové projektu, výzkumu i studentkám v jejich úsilí přijít na něco nového!

Pokračujte prosím na vyplnění vstupního dotazníku. Zabere vám asi 8 min.

Díky dotazníku zjistíme, zda splňujete skutečně všechna kritéria pro vstup do projektu.

Pokud kritéria splňovat budete, ozveme se vám již přímo emailem se speciálním Doodle kalendářem, kam si zapíšete termín první návštěvy.

=> POKRAČOVAT NA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU <=

Něco více o studii Tairis

Na podzim roku 2021 se můžete těšit na Tanečně-pohybovou terapii s choreografkou a bývalou balerínou Národního divadla MgA Hanou Polanskou. Hana Polanská je nejenom zkušenou tanečnicí, ale také ji zajímá, jak načerpané znalosti o pohybu a těle uplatnit mezi seniorskou populací. Vychází z dlouhodobé pedagogické praxe. Odborně se dále vzdělává v rámci kurzu „Vědomé tělo” u Reny Milgrom, jedné z nemnoha českých certifikovaných tanečních terapeutek. Veškerý svůj um i vědomosti by ráda uplatnila společně s Vámi v našem projektu. Nyní postgraduálně studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Zapojením do tohoto projektu jí pomůžete v jejím doktorském studiu. O svém životě a plánech hovořila v roce 2021 v pořadu České televize Sama doma. Podívat se můžete zde:

čt sama doma_tanec a translacni neuroveda

 

O rok později, na podzim roku 2022, se můžete těšit na pohyb formou tai-chi, kterou s Vámi povede další postgraduální studentka FTVS. PhDr. Veronika Holá. Veronika Holá je bývalou gymnastkou, která se po úrazu nohy začala věnovat úpolovým ( bojovým) sportům. V úpolových  sportech se zaměřila primárně na judo. V roce 2018 založila oddíl juda na vesnické základní škole ve Zvoleněvsi. Téhož roku začala působit na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na katedře technických a úpolových sportů jako akademický pracovník. Ve svém volném čase pořádá plesy, tábory i příměstské akce pro děti i dospělé. Je postgraduální studentkou na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se chce soustředit na aplikaci úpolových sportu, především tai-chi, v seniorské populaci. Zapojením do tohoto projektu jí pomůžete v jejím studiu.

Facebook: https://www.facebook.com/verunugi.nogolova/

Instagram: https://www.instagram.com/nugish/

Společný školitelem obou postgraduálních studentek je doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. z FTVS. MgA Hana Polanská má navíc dalšího školitele prof. MUDr. Aleše Bartoše z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10.

Pohyb je princip života. Představte si, že by se vám díky vhodnému druhu pohybu zlepšila paměť, orientace, pohyblivost kloubů, rovnováha a celková nálada.

Bez léků a dalších lékařských zásahů.
A teď si představte, že by to šlo!

Společně se stárnutím populace nabývá na významu léčba a prevence nemocí, které jsou pro stáří charakteristické. Mezi takové lze řadit onemocnění mozku s úbytkem nervových buněk provázených demencí.

Vhodně zvolená pohybová aktivita může být jednou z cest, jak účinně zmírnit nebo zpomalit pokles ztráty paměti, která se při demenci projevuje, a tím déle zachovat kvalitu života ve stáří.

Proto se zjišťuje souvislost mezi pohybovou aktivitou a vyplavováním látek, které podporují růst a množení nových mozkových buněk. Svalový hormon – myokin irisin  je jednou z těchto látek, který slouží jako ukazatel pro studie zabývající se vlivem cvičení na kognitivní funkce.

Otázkou zůstává, jaký druh pohybu je z hlediska působení na mozek nejúčinnější.

V současné době se do popředí zájmu vědecké veřejnosti dostává tanec, neboť se prokazuje účinnost tance na mozek díky vysokým nárokům tance na koordinaci, rovnováhu, pohybovou paměť’, časoprostorové vnímání, kvalitu vykonávaného pohybu a prožitek.

Tanečně-pohybová terapie (TPT) je využívání pohybu a tance, ve kterém se člověk může tvořivě zapojit do procesu podpory své emocionální, duševní, fyzické a sociální integrace a pracuje s funkčním propojením těla.

TPT se tak může stát prevencí a budoucím pozitivním ovlivněním onemocnění mozku, jako jsou demence, deprese, úzkosti, ale také předejít úbytku svalové hmoty nebo ztrátě rovnováhy u starších dospělých.

Stále nám však chybí dostatek důkazů, které by souvislosti mezi tancem a pamětí vysvětlily.

A proto potřebujeme Vás!

Jedinečná studie TAIRIS předpokládá, že komplexně navržená a odborně vedená pravidelná pohybová aktivita může příznivě ovlivnit metabolismus, funkci mozku, paměť a náladu. TAIRIS je zkratka, která znamená vliv tance na hladinu irisinu v krvi. Budeme spolu s vámi zjišťovat vliv tance na hladinu irisinu ve vztahu k vaší fyzické a duševní kondici.

Protože potřebujeme zjistit, zda tanec skutečně pomůže vašemu mozku, musíme porovnat skupinu tančících osob s netančícími osobami. Do jedné z těchto dvou skupin budete vybráni náhodně. Ti, kdo tančit nebudou, dostanou jako kompenzaci na konci výzkumu odměnu 500 Kč za dvojí vyšetření paměti a krve v intervalu 3 měsíců ve FN Královské Vinohrady v Praze 10.

Proč se zúčastnit?

 • zjistíte, jak jste na tom se svojí pamětí a celkovou kondicí
 • získáte zdarma 3 měsíční program TPT vedený odborníky nebo odměnu 500 Kč
 • naučíte se, jak lépe vnímat své tělo a jak s ním pracovat
 • získáte nové vazby ve skupině vašich vrstevníků
 • pomůžete nám ověřit průlomovou myšlenku, zda tanec může zlepšit paměť, a tak pomoci do budoucna mnoha dalším lidem

Jak bude výzkum probíhat?

Výzkum bude trvat  4 měsíce. Každý dobrovolník absolvuje celkem 4krát asi dvouhodinové návštěvy v těchto zařízeních:

 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (F.N.K.V.), Praha 10
 2. Fakulta tělesné výchovy a sportu (F.T.V.S.), Praha 6
 • Nejprve vyplníte vstupní dotazník, díky kterému zjistíme, zda jste vhodný/á účastník a splňujete všechna potřebná kritéria pro náš výzkum.
 • Pokud ano, budete kontaktováni emailem nebo telefonicky a bude s vámi domluven termín 1. návštěvy.
 • Při první návštěvě v 2. polovině srpna vám bude odebrán vzorek krve a vyšetřena paměť’ řadou testů a dotazníků ve F.N.K.V.
 • Při druhé návštěvě brzy na to vám bude na F.T.V.S. změřeno tělesné složení a fyzická kondice
 • 3 měsíce (září – listopad) se budete pravidelně účastnit TPT, která bude probíhat na F.T.V.S. 2krát týdně 1,5hod. pod dohledem odborníka. Nebo budete zařazeni do kontrolní skupiny, která nebude tančit, ale po druhém vyšetření paměti a krve ve FNKV získá odměnu 500 Kč.
 • Při třetí návštěvě v 1. polovině prosince vám bude podruhé odebrán vzorek krve a vyšetřena paměť’ řadou testů a dotazníků ve F.N.K.V.
 • Při čtvrté návštěvě brzy na to vám bude na F.T.V.S. podruhé změřeno tělesné složení a fyzická kondice.