Pohyb a paměť (TAIRIS)

 Vliv úpolových (bojových) her na paměť a svalový hormon u starších dospělých – projekt TAIRIS


Více o výzkumu mluvil prof. MUDr. Aleš Bartoš Ph.D. v pořadu radia Český rozhlas Radiožurnál, povídání v čase cca 20:32 minut

 


Leták výzkumu: Tairis_plakát

MÁTE PORUCHY PAMĚTI A JSTE SPÍŠE MÉNĚ POHYBOVĚ AKTIVNÍ?

CHTĚLI BYSTE S TÍM NĚCO UDĚLAT? POKUD ANO, JSTE PRO NÁS IDEÁLNÍ A MŮŽETE NÁM POMOCI ZKOUMAT VLIV POHYBU NA PAMĚT V RÁMCI VÝZKUMNÉHO PROJEKTU TAIRIS.

Náš výzkum má za cíl ověřit, zda se pohybem může zlepšit paměť a zvýšit hladina svalového hormonu irisinu. U tohoto hormonu předpokládáme podporu faktorů, které mají vliv na vytváření nových nervových spojů. Pro ověření tohoto vlivu bude probíhat 3měsíční pohybová aktivita, a to úpolové (bojové) hry, které budou přizpůsobeny pro starší dospělé jedince. 

 • Co jsou úplové hry? – vhodná pohybová aktivita i pro seniory, jelikož dochází k rozmanitému kontaktu s druhou osobou, který zahrnuje koordinaci horních a dolních končetin, předvídání pohybů soupeře, nácvik pádů, pasivní a aktivní ochranu k odvrácení útoku, dynamiku pohybu a začátek a konec pohybu. Vše je přizpůsobeno seniorskému věku a lekce jsou vedeny hrou, takže zažijete hodně zábavy.

V roce 2021 již probíhalo první kolo projektu pro starší dospělé s velkým úspěchem. Studentky Fakulty tělesné výchovy a sportu Veronika Holá a Hana Polanská s tímto projektem uspěly v soutěži Grantové agentury Univerzity Karlovy Tento výzkum byl schválen Etickou komisí Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Navazující výzkum začne probíhat od srpna roku 2022.

Jste vy naším dobrovolníkem?

 • Je Vám 65-80 let a hovoříte plynule česky?
 • začali jste se léčit pro problémy s pamětí nebo máte problémy s pamětí, špatně se orientujete, cítíte se zmatení či ztrácíte zájem o své koníčky, ztrácíte pohybové schopnosti, rovnováhu a flexibilitu?
 • Váš životní styl je založen spíše na sedavém a méně aktivním chování?
 • Budete ochotni 2krát v intervalu 4 měsíců přijet do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro odebrání vzorků krve a vyšetření paměti?
 • Budete ochotni 2krát během půl roku přijít na Fakultu tělesné výchovy a sportu pro zhodnocení vaší kondice a měření tělesného složení?
 • Jste ochoten/ochotna se 2krát týdně 90minut účastnit ve skupině pod odborným vedením úpolových her po dobu 12 týdnů ?
 • Jste ochoten/ochotna se účastnit projektu i za podmínek, že budete vybrán/a jako kontrolní osoba? To znamená, že nebudete cvičit, ale bude Vám vyplacena částka 500 Kč za dvojí vyšetření paměti a krve ve FN Královské Vinohrady.
 • Jste soběstačná/ý? To znamená, umíte zacházet s financemi, samostatně cestovat, brát sám/sama léky, správně používat telefon, vyplňovat formuláře, připravit si jídlo apod.?
 • Můžete se pohybovat bez omezení?

Pokud jste na všechny otázky, odpověděl/a ANO, zdá se, že byste splnil vstupní kritéria k zařazení do našeho výzkumu

Pokračujte prosím na vyplnění vstupního dotazníku. Zabere vám asi 8 min.

Pokud budete splňovat všechna kritéria, ozveme se vám již přímo emailem a domluvíme s vámi první návštěvu.

=> POKRAČOVAT NA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU <=

Proč se zúčastnit?

 • zjistíte, jak jste na tom se svojí pamětí a celkovou kondicí
 • získáte zdarma 3 měsíční program úpolových (bojových her) vedený odborníky, nebo odměnu 500 Kč
 • naučíte se, jak lépe vnímat své tělo a jak s ním pracovat
 • získáte nové vazby ve skupině vašich vrstevníků
 • pomůžete nám ověřit průlomovou myšlenku, zda úpolové (bojové) hry, nebo taneční a pohybová terapie mohou zlepšit paměť, a tak pomoci do budoucna mnoha dalším lidem

Výzkum bude trvat  4 měsíce. Každý dobrovolník absolvuje celkem 4krát asi dvouhodinové návštěvy v těchto zařízeních:

 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (F.N.K.V.), Praha 10
 2. Fakulta tělesné výchovy a sportu (F.T.V.S.), Praha 6
 • Nejprve vyplníte vstupní dotazník, díky kterému zjistíme, zda jste vhodný/á účastník a splňujete všechna potřebná kritéria pro náš výzkum.
 • Pokud ano, budete kontaktováni emailem, nebo telefonicky a bude s vámi domluven termín 1. návštěvy.
 • Při první návštěvě v 2. polovině srpna vám bude odebrán vzorek krve a vyšetřena paměť’ řadou testů a dotazníků ve FNKV.
 • Při druhé návštěvě brzy na to vám bude na FTVS změřeno tělesné složení a fyzická kondice

3 měsíce (září – listopad) se budete pravidelně účastnit úpolových her, které budou probíhat na FTVS 2krát týdně 1,5hod. pod dohledem odborníka. Nebo budete zařazeni jako kontrolní skupina.

Něco více o studii Tairis

Na podzim roku 2022 můžete těšit na pohyb formou úpolových her, kterou s vámi povede postgraduální studentka FTVS. PhDr. Veronika Holá. Veronika Holá je bývalou gymnastkou, která se po úrazu nohy začala věnovat úpolovým ( bojovým) sportům. V úpolových  sportech se zaměřila primárně na judo. V roce 2018 založila oddíl juda na vesnické základní škole ve Zvoleněvsi. Téhož roku začala působit na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na katedře technických a úpolových sportů jako akademický pracovník. Ve svém volném čase pořádá plesy, tábory i příměstské akce pro děti i dospělé. Je postgraduální studentkou na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se chce soustředit na aplikaci  bojových her upravených pro seniorskou populaci. Zapojením do tohoto projektu jí pomůžete v jejím studiu.

Facebook: https://www.facebook.com/verunugi.nogolova/

Instagram: https://www.instagram.com/nugish/

Další členkou týmu výzkumu TAIRIS je Hana Polanská, která je nejenom zkušenou tanečnicí, ale také ji zajímá, jak načerpané znalosti o pohybu a těle uplatnit mezi seniorskou populací. Vychází z dlouhodobé pedagogické praxe. Odborně se dále vzdělává v rámci kurzu „Vědomé tělo” u Reny Milgrom, jedné z nemnoha českých certifikovaných tanečních terapeutek. Veškerý svůj um i vědomosti by ráda uplatnila společně s vámi v našem projektu. Nyní postgraduálně studuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Zapojením do tohoto projektu jí pomůžete v jejím doktorském studiu. O svém životě a plánech hovořila v roce 2021 v pořadu České televize Sama doma. Podívat se můžete zde:

čt sama doma_tanec a translacni neuroveda

Společný školitelem obou postgraduálních studentek je doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. z FTVS. MgA Hana Polanská má navíc dalšího školitele prof. MUDr. Aleše Bartoše z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10.

Pohyb je princip života. Představte si, že by se vám díky vhodnému druhu pohybu zlepšila paměť, orientace, pohyblivost kloubů, rovnováha a celková nálada bez léků a dalších lékařských zásahů.

Společně se stárnutím populace nabývá na významu léčba a prevence nemocí, které jsou pro stáří charakteristické. Mezi takové lze řadit onemocnění mozku s úbytkem nervových buněk provázených demencí.

Vhodně zvolená pohybová aktivita může být jednou z cest, jak účinně zmírnit nebo zpomalit pokles ztráty paměti, která se při demenci projevuje a tím déle zachovat kvalitu života ve stáří.

Proto se zjišťuje souvislost mezi pohybovou aktivitou a vyplavováním látek, které podporují růst a množení nových mozkových buněk. Svalový hormon – myokin irisin  je jednou z těchto látek, který slouží jako ukazatel pro studie zabývající se vlivem cvičení na kognitivní funkce.

Otázkou zůstává, jaký druh pohybu je z hlediska působení na mozek nejúčinnější.

V současné době se do popředí zájmu vědecké veřejnosti dostávají pohybové aktivity, které jsou komplexní jako úpolové (bojové) hry nebo tanec, neboť se prokazuje jejich účinnost na mozek díky vysokým nárokům na koordinaci, rovnováhu, pohybovou paměť’, řešení komplexních pohybových úloh, časoprostorové vnímání, kvalitu vykonávaného pohybu, prožitek a kreativitu.

Úpolové hry se tak můžou stát prevencí a budoucím pozitivním ovlivněním onemocnění mozku, jako jsou demence, deprese, úzkosti, ale také předejít úbytku svalové hmoty nebo ztrátě rovnováhy u starších dospělých. Přehledně jsme naše zjištění shrnuli v článku https://www.mdpi.com/2227-9032/9/11/1438.

Stále nám však chybí dostatek důkazů, které by souvislosti mezi úpolovými (bojovými) hrami a pamětí vysvětlily.

A proto potřebujeme Vás!

Jedinečná studie TAIRIS předpokládá, že komplexně navržená a odborně vedená pravidelná pohybová aktivita může příznivě ovlivnit metabolismus, funkci mozku, paměť a náladu. Budeme spolu s vámi zjišťovat vliv úpolových her na hladinu irisinu ve vztahu k vaší fyzické a duševní kondici.

Protože potřebujeme zjistit, zda tyto dvě aktivity skutečně pomůžou vašemu mozku, musíme porovnat skupinu cvičících osob s osobami necvičícími. Do jedné z těchto dvou skupin budete vybráni. Ti, kdo cvičit nebudou, dostanou jako kompenzaci na konci výzkumu odměnu 500 Kč za dvojí vyšetření paměti a krve v intervalu 3 měsíců ve FN Královské Vinohrady v Praze 10.