Trénink paměti

INTERAKTIVNÍ TRÉNINK PAMĚTI

Pokud chcete svou paměť trénovat sami doma, existuje mnoho možností.

  1. Chcete si potrénovat paměť? Zkuste =>https://trekog.nudz.cz/<= který vznikl v rámci projektu výzkumu našeho AD Centra.

  1. Další pěkné trénování paměti a dalších poznávacích funkcí je připraveno na http://www.rskompas.cz/kognitivni-trenink (dočasně nedostupný)
  2. Časopis pro seniory i v online verzi www.vitalplus.org, lze zde najít i bloky cvičení paměti
  3. Stránky trenérky paměti Z. Adlerové www.treninkpameti.com, s cvičeními v sekci Mozkovna, a Deníky, kde pokaždé najdete odkaz na nějaký kognitivní úkol
  4. Online kurz cvičení paměti www.pomaterske.cz
  5. www.jitkasucha.cz – ukázky z knih, které lze vytisknout
  6. Časopis Makovice – www.makovice.net – „pro luštitele od 8 do 108 let“ – lehčí křížovky a další úkoly
  7. Pracovní sešity, které VZP proplácí svým pojištěncům starším 65 let (do výše 500 Kč, Klub pevného zdraví) – www.alzheimer.cz/e-shop, popř. síť lékáren Moje lékárna
  8. Stránky trenérky paměti J. Suché www.napadnik-aktivizace.cz – určené spíše pro ty, kdo aktivity vedou – roční poplatek 450 Kč, možnost stahování jakýchkoliv aktivit, i pracovní listy pro klienty

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. Představuje určitou kognitivní zátěž, která udržuje mozek činorodým, a zároveň se stává pilířem budování náhradních, alternativních strategií při řešení problémů čili aktivní kognitivní rezervy. Při aktivním přístupu jedince ke kognitivnímu cvičení lze předpokládat kompenzaci přirozeného úbytku duševní flexibility.

Základním kamenem trénování paměti jsou mnemotechniky, jejichž původ můžeme vysledovat až do antického Řecka. Během lekcí jsou procvičovány kognitivní nebo-li poznávací funkce prostřednictvím rozmanitých cvičení kombinujících různé způsoby vnímání, zpracování informací a zařazena jsou i cvičení s pohybem. Cílem je aktivovat co nejvíce mozkových center a drah. Kurzy trénování paměti jsou v současnosti dostupné na mnoha místech republiky. Kontakty můžete nalézt níže.

Trénování paměti je typem náročné duševní aktivity, jež je důležitá po celý život a i ve starším věku je tedy významnou složkou zdravého životního stylu. Pro zdravé stárnutí je vedle duševní činnosti vysoce důležitý tělesný pohyb, nejlépe některé aerobní cvičení uzpůsobené zdravotnímu stavu jednotlivce. Zásadní jsou vztahy s ostatními lidmi a udržování četných společenských kontaktů. Samozřejmostí je správná skladba potravy a pitný režim.

Od roku 2006 do konce roku 2010 probíhal projekt MŠMT 2D06013 Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití. (Závěrečná zpráva projektu)