4. Žlutý list

POZOR!

Rozjíždíme předběžné registrace na Žlutý list 2021. Zajistěte si své místo již nyní.

Pokračujte na přihlašovací formulář

Program Žlutého listu 2021

8:00 – 8:45: Registrace účastníků

8:45 – 9:00: ZAHÁJENÍ – Úvodní slovo

  1. Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., přednostka Neurologické kliniky FNKV a UK 3. LF
  2. Prof. MUDr. Aleš BARTOŠ, PhD, vedoucí Poradny pro poruchy paměti ve FNKV

9:00 – 9:35: Prof. MUDr. Aleš BARTOŠ, PhD.: Časná diagnostika a léčba Alzheimerovy nemoci

9:40 – 10:05: MUDr. Jolana KOTOUČOVÁ: Prevence a ovlivnitelné faktory kognitivních poruch

10:10 – 10:30 – PŘESTÁVKA A OBČERSTVENÍ

10:30 – 10:55: Prof. MUDr. Aleš BARTOŠ, PhD.: Nové testy paměti ALBA a POBAV a jejich alternativní verze

11:00 – 11:25: Řečník a téma bude upřesněno

11:30 – 11:45: Anděla Heřmánková: Představení výzkumných projektů

11:45– 12:45  – OBĚD

12:45 – 13:00: Rozřazení do skupin a místností

13:00 – 13:45: Praktika v 1. pracovní skupině podle vlastního výběru

14:00 – 14:45: Praktika v 2. pracovní skupině podle vlastního výběru

15:00 – 16:00: Závěr semináře a předání certifikátů ve velké posluchárně

Na výběr budete mít z těchto praktik

Prof. MUDr. Aleš BARTOŠ, PhD. neurolog, vedoucí lékař Poradny pro poruchy paměti ve FNKV a UK 3. LF   Různé tváře jiných demencí než Alzheimerovy nemoci, frontotemporální lobární degenerace je také častá
MUDr. Jolana Kotoučová
atestovaná neuroložka
  Praktické použití krátkých kognitivních testů a interpretace jejich výsledků (správná volba, návaznost na léčbu)
Anděla Heřmánková
koordinátorka výzkumů a administrátorka kognitivních testů
  Praktický nácvik a videoukázky provádění nového testu paměti ALBA / POBAV vyvinutého v Poradně pro poruchy paměti UK 3. LF a FNKV
MUC Lenka Kleinová, medička 1. LF UK se zájmem o neurodegenerativní onemocnění a spolupracovnice poradny   Praktický nácvik provádění a videoukázky nového testu paměti ALBA / POBAV vyvinutého v Poradně pro poruchy paměti UK 3. LF a FNKV


O naše zkušenosti a znalosti se s vámi rádi podělíme nejen prostřednictvím internetových stránek, ale také osobně během našich vzdělávacích kurzů.

Jedním se stěžejních kurzů je každoroční kurz Žlutý list, který proběhl již třikrát. Na něm představujeme současné poznatky o Alzheimerově nemoci, kognitivních poruchách, kognitivních testech, pomocných vyšetřovacích metodách a léčbě. Zároveň v rámci kurzu probíhá i praktické školení v nových a původních českých metodách, které jsme vyvinuli v našem AD Centru.

Naším cílem je, aby si účastníci kurzu odnesli vědomosti, které jim pomohou jednodušeji řešit situace, se kterými se setkávají ve svých profesích.

Jaké byly předchozí kurzy? Podívejte se.

  1. ročník
  2. ročník
  3. ročník

 

Řekli o nás:

„Děkuji za skvělou úroveň přednášek, které byly velmi přínosné“

„Mám ráda, když se dodržuje harmonogram – díky, jsem již podruhé, ráda jsem se vrátila“