Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Pro odborníky

Vítejte na stránkách určených pro ODBORNÍKY, PEDAGOGY a STUDENTY, kterým nabízíme kognitivní testy, dotazníky, škály na CT nebo MR mozku a postup zpracování Neurogamu při zpracování SPECT mozku. Vyberte si vše, co se vám bude hodit.

Naše metody stahují různí odborníci – neurologové, psychiatři, geriatři, praktičtí nebo posudkoví lékaři, psychologové, zdravotní sestry, logopedové, ergoterapeuti, lékárníci, sociální pracovníci, studenti, učitelé a další, a to nejen z Česka, ale i ze Slovenska. Používají je pro vyšetřování nebo posuzování osob nebo pacientů, ve výuce či při studiu. Na předchozích stránkách se během jejich existence 2012 – 2020 registrovalo 4018 žadatelů, kteří provedli 39 883 stažení.

Metody ke stažení jsou k dispozici zdarma pro klinické, výzkumné, vzdělávací a studijní účely. Není třeba našeho speciálního souhlasu.

Pro komerční účely původních českých testů se zkratkami ALBA a POBAV a metody se zkratkou Hip-hop je třeba souhlasu vlastníka autorských práv prof. MUDr. Aleše Bartoše Ph.D.

Z předchozích internetových stránek víme, že testy a dotazníky chce používat i laická veřejnost pro své blízké osoby. Dotazníky a některé testy jsou opravdu tak jednoduché, že by je zvládnul i laik. Je však lepší být v nich proškolený a mít k tomu patřičné zkušenosti. Proto doporučujeme obrátit se na odbornou pomoc. Vyšetření paměti je možné žádat u praktického lékaře, specialisty (neurologa, psychiatra, geriatra), ve vybraných lékárnách nebo kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Další související informace najdete v odkazu Pro veřejnost.

A nyní si vyberte, co Vás zajímá:

  1. testy
  2. dotazníky
  3. vizuální škály Hip-hop a PAS na CT nebo MR mozku
  4. SPECT mozku a zpracování programem Neurogram
  5. přednášky